Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
Дружеството информира, че Елена Николова е лице за контакти с Финанс Директ АД.
Адресът за електронна кореспонденция е:
nikolovae@fdirectbg.com