Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Унифарм АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News