Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД започна реконструкцията на ул. Боряна, кв. Овча купел - втори етап от проекта за разширение на бул. Монтевидео.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News