Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на банка)

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София публикува Годишен отчет на банка към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News