Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление относно действаща процедура за обратно изкупуване на акции, стартирала на 06.10.2014 г. и с удължаване на срока до  07.04.2017 г.:
- за периода 10.01.2017 г. -  10.02.2017 г., Трейс Груп Холд АД е придобило общо 4 058 броя акции на средна цена 4.90 лв., представляващи 0,0168 % от капитала на дружеството. Общият брой акции, придобити от 07.04.2016 г. до 10.02.2017 г. е 8 166 бр. акции, които представляват 0,034 % от капитала на Трейс Груп Холд АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News