Официалният месечен бюлетин съдържа обобщени данни за борсовата търговия през съответния месец, изменението на индексите и пазарната капитализация, класации за най-ликвидни емисии и най-активни инвестиционни посредници и др

Официален месечен бюлетин

Официалният месечен бюлетин съдържа обобщени данни за борсовата търговия през съответния месец, изменението на индексите и пазарната капитализация, класации за най-ликвидни емисии и най-активни инвестиционни посредници и др. Бюлетинът се изготвя на български и на английски език, като достъпът до него е възможен след сключване на Договор с Борсата. Договорът се сключва за срок от брой месеци, оставащи до края на текущата година, и се продължава автоматично на годишна база за всяка следваща календарна година.

Абонатите могат да намерят последните пет издания на месечния бюлетин на БФБ-София по-долу.

Информацията се обновява до 10-то число на съответния месец.

Ценова листа

Издание Език Формат Цена на годишна база

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

Български език

Английски език

PDF

PDF

360 лв.

360 лв.

Всички цени са с включен ДДС.

За повече информация може да се свържете с отдел "Пазарна информация":

Teл: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

Е-mail: bse@bse-sofia.bg