Важен приоритет в дейността на БФБ-София е разширяването на международните контакти и връзки с останалите борсови институции и организации, в регионален, в общоевропейски и световен мащаб.

Членство в организации

Важен приоритет в дейността на БФБ-София е разширяването на международните контакти и връзки с останалите борсови институции и организации, в регионален, в общоевропейски и световен мащаб.

БФБ-София има статут на:
  • пълноправен член на Федерацията на европейските фондови борси (FESE);
  • пълноправен член на Федерацията на Евро-Азиатските борси (FEAS);