Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 402 793 BGN
Сегмент акции Premium 424 190 BGN
Сегмент акции Standard 944 597 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 20 519 BGN
Сегмент за облигации 1 346 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 11 222 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 919 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 892 657 054 BGN
Сегмент акции Premium 2 135 070 314 BGN
Сегмент акции Standard 5 365 944 724 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 391 642 016 BGN