БФБ – София АД предлага възможности за неплатен стаж за завършили магистри и бакалаври, студенти в магистърска програма или бакалаври в последната година на своето следване

Стажантска програма на БФБ-София

БФБ  София АД предлага възможности за неплатен стаж за завършили магистри и бакалаври, студенти в магистърска програма или бакалаври в последната година на своето следване. Академичните области, които попадат в обхвата на дейността на БФБ-София, са: икономика, финанси, инвестиции, капиталови пазари, иконометрия и количествени науки.

Цели
От стажантите се очаква да допринасят активно към работата на дирекцията, в която провеждат стажа си. Предоставят им се възможности за изпълнение на конкретни аналитични, емпирични и изследователски задачи. Успешните кандидати получават шанс да опознаят работата на БФБ-София и да приложат на практика теоретичните си познания в областта на капиталовите пазари.
Работата на всеки стажант се ръководи от ментор, но от стажанта се очаква също така да бъде инициативен и да работи самостоятелно или в екип с други стажанти или служители на БФБ-София.

Квалификации
Очаква се стажантите да имат отлични знания и умения в областта на количествените науки, езикови познания по български и английски език, добри умения при работа със стандартните Microsoft Office приложения. Познаването на структурата и тенденциите в развитието на капиталовите пазари е предимство.

Срок на стажа
Стажовете се предлагат за период от 2 до максимум 3 месеца.

Стажантска програма на Българска Фондова Борса - София АД