Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Промени в базата на SOFIX през последните 3 години

Дата Код Емисия Състояние
25.09.2018 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Добавяне
0EA Елана Агрокредит АД-София Добавяне
4ID Индустриален Холдинг България АД-София Изваждане
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Изваждане
       
19.03.2018 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Добавяне
T57 Трейс груп холд АД-София Добавяне
3NB Неохим АД-Димитровград Изваждане
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Изваждане
       
18.09.2017 SKK Сирма Груп Холдинг АД-София Добавяне
4ID Индустриален Холдинг България АД-София Добавяне
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Добавяне
5V2 Холдинг Варна АД-Варна Изваждане
6AM Алкомет АД-Шумен Изваждане
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София Изваждане
       
20.03.2017 4EH Еврохолд България АД-София Добавяне
6AM Алкомет АД-Шумен Добавяне
4ID Индустриален Холдинг България АД-София Изваждане
T57 Трейс груп холд АД-София Изваждане
       
21.03.2016 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Добавяне
4EH Еврохолд България АД-София Изваждане
       
24.02.2016 4EH Еврохолд България АД-София Добавяне
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Изваждане

Запази в Excel

НОВИНИ