Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Корпоративни събития през последните 3 години

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
3JR Раздаване на дивидент 2018-09-26 4.0500 1.0125  
5MH Увеличение на капитал по чл.112, ал.3 от ЗППЦК 2018-09-11 7.6000 1 390 000 2018-09-12
4EH Раздаване на дивидент 2018-07-11 1.4800 1.00611828687967369137  
6C4 Раздаване на дивидент 2018-07-11 2.1900 1.02961918194640338505  
6A6 Раздаване на дивидент 2018-07-11 2.1600 1.05160662122687439143  
5MB Раздаване на дивидент 2018-07-05 8.4000 1.0234292189041997149  
6AB Раздаване на дивидент 2018-07-04 56.5000 1.01254480286738351254  
T57 Раздаване на дивидент 2018-07-03 3.6600 1.01755985809766350463  
5BU Раздаване на дивидент 2018-07-02 1.9000 1.01828082041277888836  
5BU Увеличение на капитал (права) 2018-06-28 1.8600 1  
3JR Раздаване на дивидент 2018-06-27 4.2400 1.02663438256658595642  
5SR Раздаване на дивидент 2018-06-18 7.3000 1.03225003641155950356  
5MH Раздаване на дивидент 2018-05-29 7.8500 1.03904698874917273329  
0EA Раздаване на дивидент 2018-03-27 1.2400 1.07438374561365507083  
0EA Увеличение на капитал (права) 2018-02-28 1.2800 1.07563025210084033613 17 727 523 2018-05-17
5MB Емисия конвертируеми облигации 2017-12-08 10.8750 1  
4EH Увеличение на капитал (права) 2017-10-12 1.3270 1.00408595641646489104 36 180 600 2018-01-09
0EA Раздаване на дивидент 2017-07-12 1.5200 1.05402575428718041176  
4EH Раздаване на дивидент 2017-07-12 1.2890 1.00781860828772478499  
6C4 Раздаване на дивидент 2017-07-07 1.7970 1.0309810671256454389  
5MB Раздаване на дивидент 2017-07-06 11.8700 1.02433551950293406973  
SKK Раздаване на дивидент 2017-06-27 1.0010 1.01009081735620585267  
3JR Раздаване на дивидент 2017-06-14 4.3700 1.02341920374707259953  
6A6 Раздаване на дивидент 2017-06-09 2.2050 1.08353808353808353808  
5BU Раздаване на дивидент 2017-06-08 2.2500 1.03391232423490488007  
5SR Раздаване на дивидент 2017-06-02 8.0690 1.02770694877131132299  
5MH Раздаване на дивидент 2017-05-30 7.9530 1.03379695827375536202  
4EH Увеличение на капитал (права) 2016-12-22 0.6050 1 34 000 000 2017-03-08
6AB Преобразуване 2016-11-11 56.8000 1 0 2016-11-11
5BU Раздаване на дивидент 2016-08-23 1.9600 1.04243120485901  
6C4 Раздаване на дивидент 2016-08-08 1.2040 1.0388265746333  
4EH Раздаване на дивидент 2016-07-12 0.5840 1.00493865400169  
0EA Раздаване на дивидент 2016-07-12 1.1450 1.04493684748485  
5MB Раздаване на дивидент 2016-07-07 7.4600 1.03899721448468  
T57 Раздаване на дивидент 2016-07-04 5.2500 1.02888118480078  
5SR Раздаване на дивидент 2016-07-01 4.0200 1.05401153644468  
3JR Раздаване на дивидент 2016-06-29 2.6800 1.02681992337165  
6C4 Преобразуване 2016-06-28 1.3600 1 88 787 458 2016-08-28
6AB Раздаване на дивидент 2016-06-16 47.5000 1.00956429330499  
6A6 Раздаване на дивидент 2016-06-10 2.0410 1.05151983513653  
5MH Раздаване на дивидент 2016-06-07 5.0900 1.04517453798768  
5BU Увеличаване на номиналната стойност 2016-02-29 0.5660 .33333  

Запази в Excel