Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Корпоративни събития през последните 3 години

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5MB Емисия конвертируеми облигации 2017-12-08 10.8750 1  
4EH Увеличаване на капитала 2017-10-12 1.3270 1.00408595641646489104 36 180 600 2018-01-09
4EH Раздаване на дивидент 2017-07-12 1.2890 1.00781860828772478499  
6C4 Раздаване на дивидент 2017-07-07 1.7970 1.0309810671256454389  
5MB Раздаване на дивидент 2017-07-06 11.8700 1.02433551950293406973  
SKK Раздаване на дивидент 2017-06-27 1.0010 1.01009081735620585267  
3JR Раздаване на дивидент 2017-06-14 4.3700 1.02341920374707259953  
6A6 Раздаване на дивидент 2017-06-09 2.2050 1.08353808353808353808  
5BU Раздаване на дивидент 2017-06-08 2.2500 1.03391232423490488007  
5SR Раздаване на дивидент 2017-06-02 8.0690 1.02770694877131132299  
4EH Увеличаване на капитала 2016-12-22 0.6050 1 34 000 000 2017-03-08
6AB Преобразуване 2016-11-11 56.8000 1 0 2016-11-11
5BU Раздаване на дивидент 2016-08-23 1.9600 1.04243120485901  
6C4 Раздаване на дивидент 2016-08-08 1.2040 1.0388265746333  
4EH Раздаване на дивидент 2016-07-12 0.5840 1.00493865400169  
5MB Раздаване на дивидент 2016-07-07 7.4600 1.03899721448468  
T57 Раздаване на дивидент 2016-07-04 5.2500 1.02888118480078  
5SR Раздаване на дивидент 2016-07-01 4.0200 1.05401153644468  
3JR Раздаване на дивидент 2016-06-29 2.6800 1.02681992337165  
6C4 Преобразуване 2016-06-28 1.3600 1 88 787 458 2016-08-28
6AB Раздаване на дивидент 2016-06-16 47.5000 1.00956429330499  
6A6 Раздаване на дивидент 2016-06-10 2.0410 1.05151983513653  
5BU Увеличаване на номиналната стойност 2016-02-29 0.5660 .33333  
4EH Раздаване на дивидент 2015-07-10 0.7750 1.00597092419522  
5MB Раздаване на дивидент 2015-07-07 8.2000 1.01863354037267  
T57 Раздаване на дивидент 2015-06-30 7.0480 1.01979985993668  
5SR Раздаване на дивидент 2015-06-29 4.2500 1.02444198042713  
6A6 Раздаване на дивидент 2015-06-19 2.4500 1.13953488372093  

Запази в Excel