Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 18.06.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.4017 0.6925 134 797 899 4.0700 152 623 388
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.7550 49 308 849
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115 1.0000 197 525 600 1.5200 93 524 421
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4451 1.0000 107 400 643 0.9500 45 413 825
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.9100 33 429 374
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5834 1.0000 18 736 099 1.7900 19 565 846
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 3.5000 57 750 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 8.2500 56 885 400
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.1000 87 357 690
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4347 1.0000 5 235 900 36.0000 81 937 646
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5868 1.0000 85 110 091 2.1100 105 378 889
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 54.0000 70 586 059
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.1700 140 616 761
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 0.8900 32 100 031
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 3.9000 22 679 514

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 03.09.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 25.09.2018 год .