Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGTR30

Промени в базата на BGTR30 през последните 3 години

Дата Код Емисия Състояние
19.03.2018 4KX Корадо-България АД-Стражица Добавяне
6S7 Синергон Холдинг АД-София Добавяне
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София Добавяне
RGL Регала Инвест АД-Варна Изваждане
5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна Изваждане
6N3 Холдинг Нов Век АД-София Изваждане
       
18.09.2017 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна Добавяне
RGL Регала Инвест АД-Варна Добавяне
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Добавяне
6N3 Холдинг Нов Век АД-София Добавяне
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София Изваждане
6S7 Синергон Холдинг АД-София Изваждане
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора Изваждане
4IN Инвестор.БГ АД-София Изваждане
       
29.03.2017 6S7 Синергон Холдинг АД-София Добавяне
53B Биовет АД-Пещера Изваждане
       
20.03.2017 5CP ТБ Тексим Банк АД-София Добавяне
BSO Българска фондова борса-София АД Добавяне
4IN Инвестор.БГ АД-София Добавяне
0EA Елана Агрокредит АД-София Добавяне
4ID Индустриален Холдинг България АД-София Добавяне
6N3 Холдинг Нов Век АД-София Изваждане
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Изваждане
6S7 Синергон Холдинг АД-София Изваждане
EHN Синтетика АД-София Изваждане
4F8 Формопласт АД-Кърджали Изваждане
       
19.09.2016 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Добавяне
53B Биовет АД-Пещера Добавяне
4F8 Формопласт АД-Кърджали Добавяне
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора Добавяне
4ID Индустриален Холдинг България АД-София Изваждане
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Изваждане
BSO Българска фондова борса-София АД Изваждане
5CP ТБ Тексим Банк АД-София Изваждане
       
21.03.2016 GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Добавяне
58E Химснаб България АД-София Добавяне
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Добавяне
BSO Българска фондова борса-София АД Добавяне
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София Добавяне
5CP ТБ Тексим Банк АД-София Добавяне
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София Добавяне
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София Изваждане
5EO Етропал АД-Етрополе Изваждане
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Изваждане
5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена Изваждане
53B Биовет АД-Пещера Изваждане
4F6 Фазерлес АД-Силистра Изваждане
0EA Елана Агрокредит АД-София Изваждане
       
24.02.2016 0EA Елана Агрокредит АД-София Добавяне
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Изваждане
       
23.09.2015 5EO Етропал АД-Етрополе Добавяне
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София Добавяне
4F6 Фазерлес АД-Силистра Добавяне
EHN Синтетика АД-София Добавяне
3NB Неохим АД-Димитровград Добавяне
53B Биовет АД-Пещера Добавяне
E4A Енемона АД-Козлодуй /в несъстоятелност/ Изваждане
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София Изваждане
BSO Българска фондова борса-София АД Изваждане
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора Изваждане
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Изваждане
58E Химснаб България АД-София Изваждане

Запази в Excel

НОВИНИ