Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGTR30

Промени в базата на BGTR30 през последните 3 години

Дата Код Емисия Състояние
18.09.2017 6N3 Холдинг Нов Век АД-София Добавяне
RGL Регала Инвест АД-Варна Добавяне
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Добавяне
5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна Добавяне
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора Изваждане
4IN Инвестор.БГ АД-София Изваждане
6S7 Синергон Холдинг АД-София Изваждане
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София Изваждане
       
29.03.2017 6S7 Синергон Холдинг АД-София Добавяне
53B Биовет АД-Пещера Изваждане
       
20.03.2017 0EA Елана Агрокредит АД-София Добавяне
BSO Българска фондова борса-София АД Добавяне
4IN Инвестор.БГ АД-София Добавяне
4ID Индустриален Холдинг България АД-София Добавяне
5CP ТБ Тексим Банк АД-София Добавяне
EHN Синтетика АД-София Изваждане
4F8 Формопласт АД-Кърджали Изваждане
6S7 Синергон Холдинг АД-София Изваждане
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Изваждане
6N3 Холдинг Нов Век АД-София Изваждане
       
19.09.2016 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Добавяне
53B Биовет АД-Пещера Добавяне
4F8 Формопласт АД-Кърджали Добавяне
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора Добавяне
4ID Индустриален Холдинг България АД-София Изваждане
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Изваждане
BSO Българска фондова борса-София АД Изваждане
5CP ТБ Тексим Банк АД-София Изваждане
       
21.03.2016 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София Добавяне
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Добавяне
BSO Българска фондова борса-София АД Добавяне
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Добавяне
5CP ТБ Тексим Банк АД-София Добавяне
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София Добавяне
58E Химснаб България АД-София Добавяне
4F6 Фазерлес АД-Силистра Изваждане
0EA Елана Агрокредит АД-София Изваждане
5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена Изваждане
53B Биовет АД-Пещера Изваждане
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Изваждане
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София Изваждане
5EO Етропал АД-Етрополе Изваждане
       
24.02.2016 0EA Елана Агрокредит АД-София Добавяне
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Изваждане
       
23.09.2015 53B Биовет АД-Пещера Добавяне
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София Добавяне
5EO Етропал АД-Етрополе Добавяне
EHN Синтетика АД-София Добавяне
3NB Неохим АД-Димитровград Добавяне
4F6 Фазерлес АД-Силистра Добавяне
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора Изваждане
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Изваждане
E4A Енемона АД-Козлодуй /в несъстоятелност/ Изваждане
BSO Българска фондова борса-София АД Изваждане
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София Изваждане
58E Химснаб България АД-София Изваждане
       
23.03.2015 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София Добавяне
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна Добавяне
5V2 Холдинг Варна АД-Варна Добавяне
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора Добавяне
6N3 Холдинг Нов Век АД-София Добавяне
58E Химснаб България АД-София Добавяне
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна Добавяне
3NB Неохим АД-Димитровград Изваждане
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив Изваждане
3TV Топливо АД-София Изваждане
4F6 Фазерлес АД-Силистра Изваждане
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София Изваждане
53B Биовет АД-Пещера Изваждане
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч Изваждане

Запази в Excel

НОВИНИ