Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGTR30

Корпоративни събития през последните 3 години

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
0EA Раздаване на дивидент 2018-03-27 1.2400 1.07438374561365507083  
0EA Увеличаване на капитала 2018-02-28 1.2800 1.07563025210084033613  
5MB Емисия конвертируеми облигации 2017-12-08 10.8750 1  
4EH Увеличаване на капитала 2017-10-12 1.3270 1.00408595641646489104 36 180 600 2018-01-09
6S6 Увеличаване на капитала 2017-08-30 6.4610 1 847 036 2017-11-16
4KX Увеличаване на капитала (резерви) 2017-08-21 12.6000 1.5 4 389 538 2017-09-25
4EH Раздаване на дивидент 2017-07-12 1.2890 1.00781860828772478499  
0EA Раздаване на дивидент 2017-07-12 1.5200 1.05402575428718041176  
4I8 Раздаване на дивидент 2017-07-10 4.0800 1.01306808165130097309  
6C4 Раздаване на дивидент 2017-07-07 1.7970 1.0309810671256454389  
5MB Раздаване на дивидент 2017-07-06 11.8700 1.02433551950293406973  
3NB Раздаване на дивидент 2017-07-05 61.1000 1.0217391304347826087  
3CZ Раздаване на дивидент 2017-07-03 262.6000 1.10708263069139966273  
SKK Раздаване на дивидент 2017-06-27 1.0010 1.01009081735620585267  
6S6 Раздаване на дивидент 2017-06-15 6.7000 1.04463882002588209614  
3JR Раздаване на дивидент 2017-06-14 4.3700 1.02341920374707259953  
SO5 Раздаване на дивидент 2017-06-14 8.4200 1.0369458128078817734  
6A6 Раздаване на дивидент 2017-06-09 2.2050 1.08353808353808353808  
5BU Раздаване на дивидент 2017-06-08 2.2500 1.03391232423490488007  
4KX Раздаване на дивидент 2017-06-02 8.8990 1.03009607593471466605  
5SR Раздаване на дивидент 2017-06-02 8.0690 1.02770694877131132299  
5MH Раздаване на дивидент 2017-05-30 7.9530 1.03379695827375536202  
BSO Раздаване на дивидент 2017-04-19 2.9200 1.00164654226125  
1VX Увеличаване на капитала 2017-04-12 3.6200 1.03207412687099 16 666 988 2017-10-12
5H4 Увеличаване на капитала 2017-03-16 14.6000 1.01769606158595 1 592 466 2017-09-11
4EH Увеличаване на капитала 2016-12-22 0.6050 1 34 000 000 2017-03-08
6AB Преобразуване 2016-11-11 56.8000 1 0 2016-11-11
5BU Раздаване на дивидент 2016-08-23 1.9600 1.04243120485901  
6C4 Раздаване на дивидент 2016-08-08 1.2040 1.0388265746333  
6S6 Увеличаване на капитала 2016-08-04 4.8200 1.0015147390971 1 169 684 2016-11-03
4EH Раздаване на дивидент 2016-07-12 0.5840 1.00493865400169  
0EA Раздаване на дивидент 2016-07-12 1.1450 1.04493684748485  
5MB Раздаване на дивидент 2016-07-07 7.4600 1.03899721448468  
T57 Раздаване на дивидент 2016-07-04 5.2500 1.02888118480078  
5SR Раздаване на дивидент 2016-07-01 4.0200 1.05401153644468  
3JR Раздаване на дивидент 2016-06-29 2.6800 1.02681992337165  
SO5 Раздаване на дивидент 2016-06-29 5.7000 1.05555555555556  
6S6 Раздаване на дивидент 2016-06-28 4.9550 1.06378410871852  
6C4 Преобразуване 2016-06-28 1.3600 1 88 787 458 2016-08-28
3NB Раздаване на дивидент 2016-06-24 53.0000 1.01532567049808  
6AB Раздаване на дивидент 2016-06-16 47.5000 1.00956429330499  
6A6 Раздаване на дивидент 2016-06-10 2.0410 1.05151983513653  
5MH Раздаване на дивидент 2016-06-07 5.0900 1.04517453798768  
4KX Раздаване на дивидент 2016-05-30 5.0000 1.03734439834025  
5BU Увеличаване на номиналната стойност 2016-02-29 0.5660 .33333  
4EH Раздаване на дивидент 2015-07-10 0.7750 1.00597092419522  
5MB Раздаване на дивидент 2015-07-07 8.2000 1.01863354037267  
SO5 Раздаване на дивидент 2015-07-01 5.5000 1.05162523900574  
T57 Раздаване на дивидент 2015-06-30 7.0480 1.01979985993668  
5SR Раздаване на дивидент 2015-06-29 4.2500 1.02444198042713  
6S6 Увеличаване на капитала 2015-06-25   1 1 148 520 2015-10-22
6A6 Раздаване на дивидент 2015-06-19 2.4500 1.13953488372093  
6S6 Раздаване на дивидент 2015-06-09 4.0650 1.07108979763912  
5MH Раздаване на дивидент 2015-06-08 5.3500 1.04288499025341  
4KX Раздаване на дивидент 2015-05-25 3.0000 1.04166666666667  

Запази в Excel