Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGTR30

Емисии в BGTR30 и техните коефициенти, считано от 25.09.2018 год.:

Борсов код Емисия Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 14.4214 36 629 925 1.1500 42 124 414
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.0759 1 928 000 234.0000 451 152 000
3JR Софарма АД-София 4.2416 134 797 899 3.8900 524 363 827
3NB Неохим АД-Димитровград 0.4221 2 654 358 39.8000 105 643 448
3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 0.7092 2 309 561 20.0000 46 191 220
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 10.1798 113 154 291 1.6900 191 230 752
4EH Еврохолд България АД-София 10.5845 197 525 600 1.6200 319 991 472
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 3.3933 18 193 752 4.7400 86 238 384
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 6.4573 15 707 470 2.7000 42 410 169
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 19.1223 107 400 643 0.9800 105 252 630
4KX Корадо-България АД-Стражица 2.3870 13 168 614 6.9500 91 521 867
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 8.8747 20 150 000 1.9000 38 285 000
5CP ТБ Тексим Банк АД-София 6.1806 27 995 036 2.8000 78 386 101
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 11.0227 18 736 099 1.6500 30 914 563
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 4.4950 110 000 000 3.7300 410 300 000
5MB Монбат АД-София 2.2475 39 000 000 7.2500 282 750 000
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 2.1498 39 445 200 7.7500 305 700 300
5SR Стара планина Холд АД-София 2.5450 21 000 000 6.6500 139 650 000
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4677 5 235 900 37.0000 193 728 300
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 8.5672 85 110 091 2.0200 171 922 384
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3461 4 273 126 48.0000 205 110 048
6C4 Химимпорт АД-София 8.1247 239 646 267 2.0300 486 481 922
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 2.6421 20 953 944 6.5000 136 200 636
6S7 Синергон Холдинг АД-София 15.5907 18 358 849 1.0500 19 276 791
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 1.5877 6 800 000 10.3000 70 040 000
BSO Българска фондова борса АД-София 2.8139 6 582 860 5.8000 38 180 588
EHN Синтетика АД-София 0.4120 3 000 000 42.0000 126 000 000
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 19.7103 59 360 518 0.8400 49 862 835
SO5 Софарма трейдинг АД-София 2.4374 32 905 009 6.7000 220 463 560
T57 Трейс груп холд АД-София 5.3085 24 200 000 3.2800 79 376 000

Запази в Excel