Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGTR30

Емисии в BGTR30 и техните коефициенти, считано от 18.12.2017 год.:

Борсов код Емисия Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 13.5551 18 902 402 1.3700 25 896 291
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 5.0817 68 979 758 3.5000 241 429 153
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.0673 1 928 000 272.0000 524 416 000
3JR Софарма АД-София 4.2716 134 797 899 4.2700 575 587 029
3NB Неохим АД-Димитровград 0.3297 2 654 358 53.0000 140 680 974
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 10.9577 113 154 291 1.9850 224 611 268
4EH Еврохолд България АД-София 14.0764 197 525 600 1.4100 278 511 096
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 5.5118 15 551 960 3.4600 53 809 782
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 19.3644 77 400 643 1.0300 79 722 662
58E Химснаб България АД-София 0.4256 2 494 631 43.2000 107 768 059
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 8.3066 20 150 000 2.2600 45 539 000
5CP ТБ Тексим Банк АД-София 6.7775 27 995 036 2.8000 78 386 101
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 8.5912 18 736 099 2.1000 39 345 808
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 3.5429 110 000 000 6.0000 660 000 000
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 1.2620 6 925 156 14.7000 101 799 793
5MB Монбат АД-София 1.7016 39 000 000 10.7000 417 300 000
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 2.2648 39 055 200 8.2000 320 252 640
5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 0.1867 586 642 89.0000 52 211 138
5SR Стара планина Холд АД-София 2.2960 21 000 000 8.0000 168 000 000
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.5454 5 235 900 34.0000 178 020 600
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 8.3179 85 110 091 2.2200 188 944 402
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.2985 4 273 126 62.0000 264 933 812
6C4 Химимпорт АД-София 10.6391 239 646 267 2.3200 555 979 339
6N3 Холдинг Нов Век АД-София 1.3070 4 110 469 13.6000 55 902 378
BSO Българска фондова борса-София АД 3.3894 6 582 860 5.8500 38 509 731
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 10.8925 68 571 234 1.7200 117 942 522
RGL Регала Инвест АД-Варна 7.0382 18 428 734 2.6000 47 914 708
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 17.1182 59 360 518 1.0300 61 141 334
SO5 Софарма трейдинг АД-София 2.4254 32 905 009 8.3000 273 111 575
T57 Трейс груп холд АД-София 4.1122 24 200 000 4.9000 118 580 000

Запази в Excel