Официалният ежедневен бюлетин на БФБ-София АД се издава на български и на английски език всеки работен ден, след приключване на търговската сесия

Официален ежедневен бюлетин

Официалният ежедневен бюлетин на БФБ-София АД се издава на български и на английски език всеки работен ден, след приключване на търговската сесия. Бюлетинът съдържа обобщени резултати от търговската сесия, както и новини, свързани с дейността на борсата и/или на емитентите, чиито финансови инструменти са регистрирани за търговия на регулиран пазар.

Официалният ежедневен бюлетин във вариант Excel е платен, като достъпът до него е възможен след сключване на Договор с Борсата. Договорът се сключва за срок от брой месеци, оставащи до края на текущата година, и се продължава автоматично на годишна база за всяка следваща календарна година. Последните пет дневни бюлетина във формат pdf са свободно достъпни по-долу.

Абонатите могат да намерят по-долу последните пет издания на ежедневния бюлетин на БФБ-София във формат Excel. Информацията се обновява всеки ден след 17:30 часа.

Ценова листа

Издание Език Формат Цена на годишна база

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН

Български език

Български език

Английски език

Английски език

PDF

Excel

PDF

Excel

Свободен достъп

900 лв.

Свободен достъп

900 лв.

Всички цени са с включен ДДС.

За повече информация може да се свържете с отдел "Пазарна информация":

Teл: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

Е-mail: bse@bse-sofia.bg