Годишна статистика на БФБ-София

Годишна статистика

В секцията се публикува информация за основните показатели на БФБ-София на годишна база като:
  • Стойности на борсовите индекси към края на годината;
  • Реализирани обороти по видове пазари;
  • Средно-дневни стойности на търговията;
  • Пазарна капитализация по пазари;
  • Съотношение към макро-икономически показатели;
  • Търговска активност на инвестиционните посредници и др.
  Годишна статистика - 2017 г.
  Годишна статистика - 2016 г.
  Годишна статистика - 2015 г.
  Годишна статистика - 2014 г.
  Годишна статистика - 2013 г.
  Годишна статистика - 2012 г.
  Годишна статистика - 2011 г.
  Годишна статистика - 2010 г.
  Годишна статистика - 2009 г.
  Годишна статистика - 2008 г.